Vraťme Evropě duši!

Nepřejeme si, aby náš život ovládaly ideologie.

Přednáška - Istanbulská úmluva - skryté nebezpečí

Farnost Jaroměřice a farnost Jevíčko
pořádají osvětový přednáškový večer na téma
Istanbulská úmluva - skryté nebezpečí pro náš osobní, společenský i pracovní život.
Přednášku povede paní Mgr. Nina Nováková
Bývalá poslankyně, která je Českou biskupskou konferencí pověřena zaštítit petici proti ratifikaci Istanbulské úmluvy a je odborníkem na tuto problematiku.
Přednáška bude trvat přibližně 45 minut a po ní bude následovat společná diskuse.
Koná se v Jevíčku dne 21. 8. 2018 od 18 hodin v sále Zámečku.
Na vaši účast se těší pořadatelé.