Vraťme Evropě duši!

Nepřejeme si, aby náš život ovládaly ideologie.


Motto:
Náš odpor k Istanbulské úmluvě je výrazem loajality k Evropě, kterou milujeme.
Nepřejeme si, aby náš život ovládaly ideologie.
Vraťme Evropě duši
!

Webový portál Istanbulská úmluva chce sloužit Vám všem, kteří už jasně vidíte rozpor mezi názvem mezinárodní úmluvy a jejím skutečným obsahem a následky pro život nás všech. Poskytneme informace těm, kteří cosi zaslechli o Istanbulské úmluvě a chtějí si udělat vlastní závěry.
Naším společným cílem pak bude přesvědčit politiky, aby nedali souhlas k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. S Vaší pomocí chceme ujistit členy Parlamentu, že odmítnutím Istanbulské úmluvy udělají neocenitelnou službu evropským zemím, jejichž politikové nebezpečí nerozpoznali nebo podcenili…

Dále…