Vraťme Evropě duši!

Nepřejeme si, aby náš život ovládaly ideologie.

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí
_________________________________________________
Vyjádření České advokátní komory k ratifikaci Istanbulské úmluvy
_________________________________________________
Dr. Gianfranco Amato, italský právník z hnutí Právníci pro život, vysvětluje konkrétní případy, v nichž se obvinění zakládá na nejasnosti pojmů – např. homofobie
_________________________________________________
Vyjádření a výzva lékařů, psychologů a dalších odborníků na Slovensku k vlivu genderové ideologie na duševní zdraví dětí.
_________________________________________________

Přednášky baskického psychologa IŇAKI GUERRERA o uvádění genderové ideologie do praxe (s českým překladem)
Přednáška 1
Přednáška 2
_________________________________________________
Další odkazy k tématu:
JUDr. Daniela Kovářová - Unie rodinných advokátů
Monika Klimentová - Zástupce České biskupské konference
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. - Odborný asistent na katedře soukromého práva Vysoké školy CEVRO Institut
JUDr. PhDr. Stanislav Balík - Česká advokátní komora
doc. RNDr. Katarína Holcová, Csc. - Přírodovědecká fakulta University Karlovy
JUDr. Anna Márová, LLM - Česká advokátní komora
Mgr. Nina Nováková - Středoevropská inspirace

Literatura
Žurnalistika a překladatelka Gabriele Kubi je svými odpůrci kritizována za “ spiklenecké teorie”.
Ve skutečnosti má všechny své často až šokující závěry podložené studiem existujících mezinárodních dokumentu.

Kubi, G.: Globální sexuální revoluce. Kartuziánské nakladatelství 2014.
Kubi, G.: Gender – nová ideologie ničí rodinu. Kartuziánské nakladatelství, 2014.

_________________________________________________
Několik prací z okruhu katolické církve:
Kreeft, P.: Ako vyhrať kulturnu vojnu. Redemptoristi 2008.
Kompendium sociální nauky církve. Karmelitánské nakladatelství 2008.
Balík, J. (ed.): Křesťan ve víru světa. Sekce pro mládež ČBK 2016.